Thursday, February 05, 2015

Blodbøg - Copper Beech

Oil on canvas. 30x40 cm.

Et meget gammelt træ, der står i haven ved Ishøj Kunstforenings hus.

A very old tree standing i the garden by the house where the local arts association keeps their activities.

Wednesday, July 27, 2011

Wavery - Bølgeri

Bølgeri/Wavery, oil on canvas, 40x40, 2011

Det er ikke helt klart, hvad jeg tænkte på. Og det er heller ikke klart, hvad jeg tænker nu. Det føles bare som et dejligt lille billede, og Birthe har allerede sagt: "Helle for det", så der kommer friskbagte boller til huset snart. (Vi bytter: jeg maler, de bager).

***
It's not all clear what I was thinking. And it's still not clear what I'm thinking. It just feels like a nice little painting, and Birthe has already said: "Want it", so freshly baked buns are on their way to the house here. (We swap: I paint, they bake).

Pride in afterlife

Pride in afterlife/Stolthed på den anden side, oil on canvas 50x70

Just 4-5 photos backwards from here is a painting I called 'Lucius'.
After having walked around it for a while I finally tried to add the colored background - although it's only one more color - I'd just had such an itch to make that red-striped canopy and apples, and then to gain the balance someone suggested the red repeated in the lower right corner.
Now, the idea was from the beginning, that Lucius (Malfoy from the Harry Potter story) had died (hence why the front figures was transparent) and still maintained his proud attitude, but now that the background and foreground had been even more defined, I changed the name too, so it could be anyone with an attitude having crossed the river (like Styx).

***

Kun 4-5 fotos bagude herfra er der et maleri, jeg kaldte 'Lucius'.
Efter at have gået rundt om det et stykke tid prøvede jeg endelig at tilføje den farvede baggrund - selvom det kun er een farve mere - jeg havde bare haft sådan en lyst til at lave en rødstribet balkakin og nogle æbler, og så for at genvinde balancen foreslog en, at den røde blev repeteret i det nederste højre hjørne.
Fra begyndelsen var ideen, at Lucius (Malfoy fra Harry Potter historien) var død, (hvilket viste sig i den transperante figur,) men beholdt sin overlegne attitude, men nu da forgrund og baggrund var bedre defineret, ændrede jeg også navnet, så det kunne være hvemsomhelst, der havde krydset floden (som Styx).

Rain!

Rain, oil on canvas, 50x70

There was this amazing piece of music/chorus, where a choir started out imitating the sound of rain coming nearer, turning in to a veritable thunderstorm, and then fading out again! I think it was originally an add, but nevertheless brilliant.
One of my friends suggested it would be really difficult to paint this, and of course I took up the 'torch' and tried. After some trial and error, I believe the painting is now done. I'll definitely advice against using a 'brownish-reddish' as a base color, bc it's really hard to avoid it being just boring!!!

***

Der var dette fantastiske stykke musik/kor, hvor et kor startede ud med at imitere lyden af regnen, der kommer nærmere, så udvikle sig til et heftigt tordenvejr, og så forsvinde langsomt igen. Jeg tror, det oprindeligt var til en reklame, men ikke desto mindre er det brilliant. En af vennerne foreslog så, at det måtte være meget svært at male det, og selvfølgelig måtte jeg da tage udfordringen op. Efter nogle 'trial and error' mener jeg, at maleriet nu er færdigt. Jeg vil stærkt advare mod at bruge en 'brunlig-rødlig' farve som grund, fordi det er virkeligt svært at undgå, det bliver kedeligt!!!

Saturday, April 18, 2009

Lily and Stag Reading groups

Lily and Stag, 50x50 cm., Oil on canvas

Den her opgave, som jeg gav mig selv - drillende tilskyndet af medlemmer af LeakyCauldron Staff - var en virkelig sjov og svær en. Med hjælp fra malerkursus læreren fik jeg lavet et billede, der kunne bruges til at repræsentere den frivillige stab i læsegrupperne på hjemmesiden LeakyCauldron. Den bliver brugt her i 2009 til LeakyCon - en kongres i Boston for fans af Harry Potter hjemmesiden, og med lidt grafik kommer der tekst på.

This assignment, that I gave myself - teasingly prompted by members of LeakyCauldron Staff - was a really fun and hard one. With the help from the paintings class teacher I got a painting done, that could be used to represent the voluntary staff in the reading-groups on the site LeakyCauldron. It's to be used here in 2009 at the LeakyCon - a convention in Boston for fans of the Harry Potter site, og with a bit of graphic text on it.

Blå Bjerge - Blue Mountains

Blå Bjerge/Blue Mountains, 55x65 cm., Oil on a plate

Et eksperiment med at bruge en spatel blev til dette her. Jeg blev ved at fable om blå bjerge og gul himmel underneden, men det ville kun lykkes hvis jeg vendte hele motivet og lod sneen skride nedad. Underligt billede.

And experiment with the use of a spatula became this. I continuously fabled away about blue mountains and a yellow sky underneath, but it only succeeded if I turned the whole motif and had the snow slide downwards. Weird painting.

Lucius

Lucius, 70x50 cm., Oil on canvas
Den attitude, der kom frem på det her maleri sammen med deres påklædning, fik mig til at tænke på Lucius Malfoy (Harry Potter, J.K.Rowling)! Han dukkede egentlig bare frem og kunne ikke bare tilsidesættes - ligesom den figur fr. Rowling skabte!

The attitude, that appeared in this painting together with their dress-code, got me thinking of Lucius Malfoy (Harry Potter, J.K.Rowling)! He just appeared really and was not to be cast aside just like that - like with the character Mrs. Rowling created!